MOTOCROSS

MX 85 NEW 2018 €. 5.630,00

MX 125  NEW 2018 €. 7.750,00 

MX 144  NEW 2018 €. 7.950,00

MX 250 NEW 2018 €. 8.210,00

MX 250fi  NEW 2018 €. 9.090,00

MX 300  NEW 2018 €. 8.250,00

MX 300 Fi Ks NEW 2018 €. 9.190,00

MX 450fi  NEW 2018 €. 9.350,00

MX 530f  NEW 2018 €. 9.690,00

  • στις ανωτέρω τιμές  συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης