g13399

MOTOCROSS

mx85s MX 85 NEW 2017 €. 5.630,00

mx125s MX 125  NEW 2017 €. 7.750,00 

mx125s MX 144  NEW 2017 €. 7.950,00

mx300s MX 250 NEW 2017 €. 8.210,00

mx250fis MX 250fi  NEW 2017 €. 9.090,00

mx300s MX 300  NEW 2017 €. 8.250,00

mx300fis MX 300 Fi Ks NEW 2017 €. 9.190,00

mx450fis MX 450fi  NEW 2017 €. 9.350,00

mx450fis MX 530f  NEW 2017 €. 9.690,00

  • στις ανωτέρω τιμές  συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης