g13399

ENDURO

EN 125 NEW 2017 – €. 8.050,00

en125s EN 144  NEW 2017 – €. 8.190,00 

en300s EN 250 NEW 2017 – €. 8.330,00

en250fis EN 250fi  NEW 2017 – €. 9.690,00 

en300s EN 300 NEW 2017 – €. 8.590,00

en300fis EN 300 Fi Ks NEW 2017 – €. 9.890,00

en450fis EN 450fi NEW 2017 – €. 10.070,00

en450fis EN 530f NEW 2017 – €. 10.090,00

  • στις ανωτέρω τιμές  συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης