ENDURO

EN 125 NEW 2018 – €. 8.050,00

EN 144  NEW 2018 – €. 8.190,00 

EN 250 NEW 2018 – €. 8.330,00

EN 250fi  NEW 2018 – €. 9.690,00 

EN 300 NEW 2018 – €. 8.590,00

EN 300 Fi es NEW 2018 – €. 9.890,00

EN 450fi ES NEW 2018 – €. 10.070,00

EN 530f  NEW 2018 – €. 10.090,00

  • στις ανωτέρω τιμές  συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης